Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas praeityje užterštų teritorijų tvarkymui

Paramos priemonė1
VP3-1.4-AM-06-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data:         Galioja iki: 2012-04-29        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas praeityje užterštų teritorijų tvarkymui

Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-06-R „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“.

Paraiška pagal priemonės VP3-1.4-AM-06-R „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Kauno regiono projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai iki: 

2012 m. balandžio 29 d.

Paraiškos priimamos LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūroje, adresu Labdarių g.3, LT-01120 Vilnius.

Pasiūlymą teikti paraiškas LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra išsiuntė, vadovaudamasi patvirtintu Kauno regiono plėtros tarybos 2012 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. 51/2S-8B. 

Pareiškėjas:  Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Projektas: „Buvusio pesticidų sandėlio Aušros kaime ir buvusios naftos bazės Pavermenio kaime teritorijų sutvarkymas“

Patvirtinto sąrašo bendra projekto vertė, Lt: 337.183,60  

Iš jų -

           ES fondų lėšų suma: 320.324,42 Lt

           LR valstybės biudžeto lėšų suma: 0 Lt

           Pareiškėjo ir partnerio lėšos: 16.859,18 Lt

Tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Įgyvendinančioji institucija – LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Informaciją teikia Aplinkos projektų valdymo agentūros Struktūrinių projektų skyriaus vyriausioji specialistė (projektų vadovė) Laura Jastremskienė tel. (8 5) 248 71 24, el. paštas laura.jastremskiene@apva.lt.Aplinkos projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta nulldate

Susiję kvietimai