Paskelbtas kvietimas

Išankstinis kvietimas teikti valstybės projekto aprašymus pagal tyrėjų karjeros programos 2.4 priemonę ,,Tyrėjų tarptautinio konkurencingumo didinimas“

Paramos priemonė1
VP1-3.1-ŠMM-10-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-03-29         Galioja iki: 2012-04-23        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Išankstinis kvietimas teikti valstybės projekto aprašymus pagal tyrėjų karjeros programos 2.4 priemonę ,,Tyrėjų tarptautinio konkurencingumo didinimas“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija), vadovaudamasi Tyrėjų karjeros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2335 (Žin., 2008, Nr. 44-1665; 2011, Nr. 9-395, Nr. 130-6185, Nr. 144-6788; 2012, Nr. 32-1498) (toliau – Programa), Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-977 (Žin., 2008, Nr.44-1665; 2009, Nr. 46-1819;  2011, Nr. 9-395, Nr. 130-6185), skelbia išankstinį kvietimą teikti valstybės projekto aprašymus (toliau – Išankstinis kvietimas) pagal Programos priemonės „Tyrėjų tarptautinio konkurencingumo ugdymas“ veiklas.

Galimi pareiškėjai – mokslo ir studijų institucijos.

Partneriai – Valstybės įsteigti juridiniai asmenys.

Planuojamo(-ų) projekto (-ų) tikslinės grupės – mokslininkai ir kiti tyrėjai, mokslo ir studijų institucijų darbuotojai atsakingi už mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo skatinimą, mokslo ir studijų ekspertinių ir politiką formuojančių institucijų darbuotojai.

Išankstinio kvietimo pagrindinis uždavinys – skatinti tarptautinio lygio mokslinių tyrimų vykdymą pasitelkiant tarptautines pramonės įmones ir (arba) užsienio mokslo ir studijų institucijas bei kelti mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikaciją.

Remiamos veiklos:

1. Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų vykdymas pasitelkiant tarptautines pramonės įmones ir (arba) užsienio mokslo ir studijų institucijas;

2. Mokslininkų ir kitų tyrėjų, mokslo ir studijų institucijų darbuotojų, atsakingų už mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo klausimus, kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas pagal specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų poreikius mokslinių tyrimų srityse.

Institucijos teikiami projektai būtinai turi apimti abi remiamas veiklas.

 

Visą dokumentą galima rasti čia:

 

 

 

 

 LR Švietimo ir mokslo ministerija. Informacija atnaujinta 2012-03-29

Susiję kvietimai