Paskelbtas kvietimas

ATANAUJINTA Pasiūlymas teikti paraišką transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimui, techninių parametrų gerinimui

Paramos priemonė1
VP2-5.1-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-06-06         Galioja iki: 2012-09-28        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

ATANAUJINTA Pasiūlymas teikti paraišką transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimui, techninių parametrų gerinimui

2012 m. balandžio 17 d. išsiųstas pasiūlymas Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui „Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas. Kelio rekonstravimas ir eismo saugos gerinimas“.

 

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2012 m. birželio 29 d. 12.00 val.

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi 

LR susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 3-165 (Žin., 2008, Nr. 57-2148, 2012, Nr. 20-916) patvirtintu VP2-5.1-SM-01-V priemonės „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu

bei

LR susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-263 patvirtintu Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės Nr. VP2-5.1-SM-01-V ,,Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ valstybės projektų sąrašu (2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 3-251 redakcija)

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

 

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei šiais telefonais ir el. pašto adresais:

tel. (8 5) 266 9532, el.p.: eliza.dumaniene@tid.lt, aurelija.meskauskaite@tid.lt

 

Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą Nr. VP2-5.1-SM-01-V

 

Vadovaujantis valstybės projektų  sąrašu Nr. VP2-5.1-SM-01-V-01, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-263 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“  VP2-5.1-SM-01-V priemonės „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ valstybės projektų sąrašo Nr.  VP2-5.1-SM-01-V patvirtinimo“ (2012 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-390 redakcija), atidėtas projekto „Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas. Kelio rekonstravimas ir eismo saugos gerinimas“ paraiškos pateikimo TID terminas iki 2012 m. rugsėjo 28 d. 

LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2012-06-06

Susiję kvietimai