Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Ugdymo plėtotės centrui teikti paraišką pagal priemonę „Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo vietovėse“

Paramos priemonė1
VP1-2.3-ŠMM-03-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-04-16         Galioja iki: 2012-05-21        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Ugdymo plėtotės centrui teikti paraišką pagal priemonę „Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo vietovėse“

2012 m. balandžio 16 d. Ugdymo plėtotės centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. gegužės 21 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-03-V priemonės „Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo vietovėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-617.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR švietimo ir mokslo ministerija

 

Informaciją teikia: Irina Grigonienė, tel. (8-5) 261 1641, el. paštas: irina.grigoniene@esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-04-16

Susiję kvietimai