Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas LR užsienio reikalų ministerijai teikti paraišką pagal priemonę „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“

Paramos priemonė1
VP1-4.2-VRM-05-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-04-20         Galioja iki: 2012-05-21        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas LR užsienio reikalų ministerijai teikti paraišką pagal priemonę „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“

2012 m.  balandžio 20 d. LR užsienio reikalų ministerijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti  pagal priemonę „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“.

 

Paraiška „Lietuvos įsitinklinimo Europos Sąjungoje skatinimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. gegužės 21 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-05-V „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. kovo 3 d. įsakymu Nr.1V-85 bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 1V-285.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: Vidaus reikalų ministerija.

 


Informaciją teikia Gintarė Zizienė, tel. (8 5) 250 0216, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas gintare.ziziene@esf.lt. Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-04-20

Susiję kvietimai