Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas Intelektualios valdymo sistemos plėtrai

Paramos priemonė1
VP2-3.1-IVPK-03-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-04-23         Galioja iki: 2012-06-29        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas Intelektualios valdymo sistemos plėtrai

2012 m. balandžio 23 d. Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal sąrašą Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V-01.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos projekto „Viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos „VINTRA“ sukūrimas“ paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2012 m. birželio 29 d.

Paraiškos priimamos viešojoje įstaigoje Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-03-V priemonės „Intelektualios valdymo sistemos” projektų finansavimo sąlygų aprašu pakeitimu, patvirtintu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK) direktoriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. T-241, Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V „Intelektualios valdymo sistemos“ IVPK direktoriaus 2012 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. T-36 pakeistu valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V-01, patvirtintu IVPK direktoriaus 2008 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. T-194.

Įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija - Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

Informaciją teikia projektų vadovas Aleksandras Šilkonis 
tel. (8 5) 263 9756 
faksas (8 5) 251 4401 
el. paštas a.silkonis@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-04-23

Susiję kvietimai