Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Nr. VP2-4.4-SM-01-V-02 teikti paraišką valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimui

Paramos priemonė1
VP2-4.4-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-02-15         Galioja iki: 2012-04-20        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Nr. VP2-4.4-SM-01-V-02 teikti paraišką valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimui

 

2012 m. vasario 15 d. išsiųstas pasiūlymas AB "Lietuvos geležinkeliai" teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui „ Jungiamosios geležinkelių linijos Klaipėda-Pagėgiai infrastruktūros modernizavimas “.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir LR susisiekimo ministro patvirtintame valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2012 m. balandžio 20 d. 12 val.

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi
LR susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3-491 (Žin.,2008, Nr. 147-5922; 2010, Nr. 12-577, 2011, Nr. 95-4460) patvirtintu VP2-4.4-SM-01-V priemonės „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu

bei
LR susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-209 (2012 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 3-62 redakcija) patvirtintu Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės VP2-4.4-SM-01-V „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-4.4-SM-01-V-02.

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

Papildomą informaciją galite gauti pateikę klausimus raštu ar žodžiu, Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 5838, (8 5) 266 5840, faksu (8 5) 266 5831, el. paštu reda.lichadziauskiene@tid.lt, audrius.tamolis@tid.lt, andrius.navickas@tid.lt.LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2012-02-15

Susiję kvietimai