Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos priemonei

Paramos priemonė1
VP3-1.4-AM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-04-25         Galioja iki: 2012-07-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos priemonei

Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.4-AM-02-V „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“.

Paraiškos turi būti pateiktos LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai iki:

2012 m. liepos 1 d.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, projektas:

„Saugomų teritorijų tvarkymas (III etapas)“.

Tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Įgyvendinančioji institucija – LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės VP3-1.4-AM-02-V „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d.  įsakymu Nr. D1-583 (Žin. 2008, Nr. 133-5142; 2009, Nr. 126-5456; 2010, Nr. 94-4957; 2011, Nr. 7-285, Nr. 33-1582, Nr. 70-3338) bei valstybės projektų sąrašu Nr. 01, skelbia kvietimą teikti paraiškas.

Informaciją apie paraiškos rengimui keliamus reikalavimus, veiksmų programų priedo atitinkamo prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašymą, Projektų finansavimo sąlygų aprašą, paraiškos formą ir paraiškos pildymo instrukciją bei projekto finansavimo ir administravimo sutarties formą galite rasti mūsų interneto svetainėje www.apva.lt arba svetainėje www.esparama.lt.

Paraišką teikti adresu:
LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
A. Labdarių g. 3
LT-01120 Vilnius.

Informaciją teikia:

Aplinkos projektų valdymo agentūros Struktūrinių projektų skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Visakavičiūtė tel. (8 5) 248 71 20, el. paštas jurgita.visakaviciute@apva.lt

Aplinkos projektų valdymo agentūros Struktūrinių projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja Giedrė Šulijienė tel. (8 5) 247 79 18, el. paštas giedre.sulijiene@apva.ltAplinkos projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-04-25

Susiję kvietimai