Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas daugiabučių namų modernizavimo skatinimui (kvietimas Nr. 3)

Paramos priemonė1
VP3-1.1-AM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-04-25         Galioja iki: 2012-06-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas daugiabučių namų modernizavimo skatinimui (kvietimas Nr. 3)

Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.1-AM-02-V „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“.

Įgyvendinančioji institucija: LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. 

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai priemonės Nr. VP3-1.1-AM-02-V „Daugiabučių modernizavimo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu 2009 m. liepos 30 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-454, bei Nr. VP3-1.1-AM-02-V „Daugiabučių modernizavimo skatinimas“ valstybės projektų sąrašu Nr. 01, patvirtintu 2011 m. gruodžio 8 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-955 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. D1-455 „Dėl priemonės nr. VP3-1.1-AM-02-V „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo“ pakeitimo“, skelbia kvietimą teikti paraiškas.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateiktos LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai iki: 2012 m. birželio 1 d.

Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra, projektas:

„Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas“.

Patv. sąrašo patvirtinimo data:  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-12-08 Nr. D1-955 redakcija

Patvirtinto sąrašo suma, Lt: 35.294.118 Lt

Iš jų - ES fondų lėšų suma, Lt: 30.000.000 Lt

LR valstybės biudžeto lėšų suma, Lt: 5.294.118 Lt

Projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos, Lt, Lt:  0 Lt

Paraišką teikti adresu:

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
A. Labdarių g. 3
LT-01120 Vilnius.

Informaciją teikia:

Aplinkos projektų valdymo agentūros Struktūrinių projektų skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Visakavičiūtė tel. (8 5) 248 71 20, el. paštas jurgita.visakaviciute@apva.lt

Aplinkos projektų valdymo agentūros Struktūrinių projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja Giedrė Šulijienė tel. (8 5) 247 79 18, el. paštas giedre.sulijiene@apva.ltAplinkos projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-04-25

Susiję kvietimai