Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo įstaigų valdymo tobulinimas“

Paramos priemonė1
VP1-2.1-ŠMM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-07-12         Galioja iki: 2011-08-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo įstaigų valdymo tobulinimas“

2011 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. 

 

Paraiška „Lyderių laikas 2“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2011 m. rugpjūčio 31 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva­

 

 Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-02-V priemonės „Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo įstaigų valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1198.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR švietimo ir mokslo ministerija

 

Informaciją teikia: Edita Skonsmonienė, tel. (8-5) 264 9349, el. paštas: edita.skonsmoniene@esf.lt.

 

Daugiau informacijos galite rasti čia

 

www.esparama.ltEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-07-12

Susiję kvietimai