Paskelbtas kvietimas

Patikslintas pasiūlymas Lietuvos edukologijos universitetui teikti paraišką pagal priemonę „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“

Paramos priemonė1
VP1-2.2-ŠMM-08-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-05-03         Galioja iki: 2012-05-22        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Patikslintas pasiūlymas Lietuvos edukologijos universitetui teikti paraišką pagal priemonę „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“

2012 m. gegužės 3 d. Lietuvos edukologijos universitetui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Lituanistikos (Baltistikos) centrų akademinio mobilumo skatinimas ir tarptautiškumo plėtra“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. gegužės 22 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva­

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-08-V priemonės „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-1538, papildytu 2012 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-373 ir pakeistu 2012 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-741.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR švietimo ir mokslo ministerija

 

Informaciją teikia: Giedrė Žiogelytė, tel. (8-5) 261 0580, el. paštas: giedre.ziogelyte@esf.lt.

Daugiau informacijos galite rasti čia.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-05-03

Susiję kvietimai