Paskelbtas kvietimas

Dėl išankstinio kvietimo teikti valstybės projekto aprašymus pagal Nacionalinės studijų programos 1.3.1 (D) veiklų grupę "Universitetų studijų infrastruktūros, bazinės įrangos atnaujinimas".

Paramos priemonė1
VP3-2.2-ŠMM-18-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-05-15         Galioja iki: 2012-06-26        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Dėl išankstinio kvietimo teikti valstybės projekto aprašymus pagal Nacionalinės studijų programos 1.3.1 (D) veiklų grupę "Universitetų studijų infrastruktūros, bazinės įrangos atnaujinimas".

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija), vadovaudamasi Nacionaline studijų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2334 (Žin., 2008, Nr. 7-260; 2009, Nr. 82-3435, Nr. 143-6317; 2011, Nr. 78-3842; 2012 Nr. 24-1123) (toliau – Programa), Darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2011 m. gegužės 31 d. potvarkiu Nr. 129, siūlymais dėl Lietuvos universitetų tinklo optimizavimo, Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-977 (Žin., 2008, Nr.44-1665; 2009, Nr. 46-1819;  2011, Nr. 9-395, Nr. 130-6185), skelbia išankstinį kvietimą teikti valstybės projekto aprašymus (toliau – Išankstinis kvietimas) pagal Programos 1.3.1 (d) veiklų grupę „Universitetų studijų infrastruktūros, bazinės įrangos atnaujinimas“.

Galimi pareiškėjai – valstybiniai universitetai, kurie pateikia dokumentus (atitinkamų aukštosios mokyklos valdymo organų sprendimai), patvirtinančius, kad paramos gavimo atveju jungiasi su kitu universitetu arba atsisako savo universiteto filialo/struktūrinio studijų padalinio esančio kitame mieste, kuris integruojamas į tame mieste esantį universitetą arba universitetai, kurie ne anksčiau kaip prieš tris metus  prisijungė kito universiteto filialą/struktūrinį studijų padalinį.

Partneriai – valstybiniai universitetai.

Galutinė projektinių idėjų dokumentacijos pateikimo data – 2012 m. birželio 26 d. 17 val.

Projektų idėjų dokumentacija oficialiu raštu turi būti pateikta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai adresu: A. Volano g. 2/7 LT-01516 Vilnius.

Visą dokumentą rasite čia:

/es_parama_pletra/failai/smm/failai/isankstoptimizav.pdf LR Švietimo ir mokslo ministerija. Informacija atnaujinta 2012-05-15

Susiję kvietimai