Paskelbtas kvietimas

Dėl išankstinio kvietimo teikti valstybės projektų aprašymus pagal Bendrosios nacionalinės programos veiklą „Viešosios, technologinės ir informacinės MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas (įskaitant studijų infrastruktūros kūrimą ir atnaujinimą mokslui imliuose ūkio subsektoriuose)“.

Paramos priemonė1
VP3-2.2-ŠMM-18-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-05-15         Galioja iki: 2012-06-26        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Dėl išankstinio kvietimo teikti valstybės projektų aprašymus pagal Bendrosios nacionalinės programos veiklą „Viešosios, technologinės ir informacinės MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas (įskaitant studijų infrastruktūros kūrimą ir atnaujinimą mokslui imliuose ūkio subsektoriuose)“.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija), vadovaudamasi Bendrąja nacionaline kompleksine programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2336 (Žin., 2008, Nr. 7‑262, Nr. 122‑4641; 2010 Nr. 27-1241) (toliau – Programa), Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-977 (Žin., 2008, Nr.44-1665; 2009, Nr. 46-1819;  2011, Nr. 9-395, Nr. 130-6185), skelbia išankstinį kvietimą teikti valstybės projekto aprašymus (toliau – Išankstinis kvietimas) pagal Programos veiklą „Viešosios, technologinės ir informacinės MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas (įskaitant studijų infrastruktūros kūrimą ir atnaujinimą mokslui imliuose ūkio subsektoriuose)“.

Galimi pareiškėjai – Lietuvos universitetai, kurie yra pasirašę ketinimų protokolą (memorandumą ar pan.) su akredituotais Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos universitetais dėl bendro studijų ir MTEP struktūrinio akademinio padalinio steigimo ar suformavimo.

Paramos gavimo atveju, prieš pasirašant sutartį, reikės pateikti dokumentus (atitinkamų aukštųjų mokyklų valdymo organų sprendimai), patvirtinančius bendro studijų ir MTEP struktūrinio akademinio padalinio steigimą (suformavimą).

 

Visą dokumentą rasite čia:

/es_parama_pletra/failai/smm/failai/isankstsuuzsien.pdf LR Švietimo ir mokslo ministerija. Informacija atnaujinta 2013-05-15

Susiję kvietimai