Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Nacionaliniam egzaminų centrui teikti paraišką pagal priemonę Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“

Paramos priemonė1
VP1-2.1-ŠMM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-05-21         Galioja iki: 2012-07-02        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Nacionaliniam egzaminų centrui teikti paraišką pagal priemonę Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“

2012 m. gegužės 21 d. Nacionaliniam egzaminų centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokyklos kūrimas (II etapas)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. liepos 2 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-01-V priemonės„Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-768.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

 

Informaciją teikia: Eglė Ramanauskaitė, tel. (8-5) 250 0245, el. paštas: egle.ramanauskaite@esf.lt.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-05-21

Susiję kvietimai