Paskelbtas kvietimas

Higienos institutui – pasiūlymas teikti paraišką

Paramos priemonė1
VP1-4.3-VRM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-06-26         Galioja iki: 2012-10-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Higienos institutui – pasiūlymas teikti paraišką

2012 m.  birželio 8 d. Higienos institutui išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Viešųjų politikų reformų skatinimas“.

Paraiška „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. spalio 31 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1V-60 bei valstybės projektų sąrašu Nr. 05, papildytu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1V-398.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: Vidaus reikalų ministerija

Informaciją teikia Jurgita Merkevičienė, (8 5) 260 8697, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas jurgita.merkeviciene@esf.lt.

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-06-26

Susiję kvietimai