Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Vilniaus Gedimino technikos universitetui teikti paraišką pagal priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“

Paramos priemonė1
VP1-2.2-ŠMM-04-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-06-18         Galioja iki: 2012-09-11        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Vilniaus Gedimino technikos universitetui teikti paraišką pagal priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“

2012 m. birželio 18 d. Vilniaus Gedimino technikos universitetui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „LieDM tinklo plėtra“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. rugsėjo 11 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

 

 Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-2346 ir papildytu 2012 m. birželio 1 d. įsakymu Nr.V-928.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR švietimo ir mokslo ministerija

 

Informaciją teikia: Angelė Dzienajavičienė, tel. (8-5) 246 1743, el. paštas: angele.dzienajaviciene@esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-06-18

Susiję kvietimai