Paskelbtas kvietimas

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia išankstinį kvietimą

Paramos priemonė1
VP1-2.2-ŠMM-10-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-06-26         Galioja iki: 2012-08-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia išankstinį kvietimą

Švietimo ir mokslo minsterija skelbia išankstinį kvietimą teikti valstybės projektų aprašymus pagal Mokyklų tobulinimo programos plius 45 komponentą „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. 

Galimi pareiškėjai – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, kurių steigėjas, dalininkas ar narys nėra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, išskyrus atvejus, kai valstybės ar savivaldybės dalyvavimas grindžiamas nekilnojamojo turto skyrimu panaudos būdu teisės aktų nustatyta tvarka, tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės ir bendrijos.

Galimi partneriai – labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų filialai, atstovybės ir kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams.
Remiamos veiklos:
1. Privalomos veiklos:
1.1. Jaunimo, įgijusio pagrindinį, vidurinį, pirminį profesinį, aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ir nesimokančio pagal formaliojo švietimo programas bei nedirbančio, socialinių ir profesinių įgūdžių tobulinimas organizuojant ne ilgesnius kaip 40 val. mokymus/kursus, skirtus papildomoms kompetencijoms ir įgūdžiams įgyti;
1.2. Jaunimo, įgijusio pagrindinį, vidurinį, pirminį profesinį, aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ir nesimokančio pagal formaliojo švietimo programas bei nedirbančio, socialinių ir profesinių įgūdžių tobulinimas organizuojant ne trumpesnes kaip 200 val. savanoriškos veiklos praktikas, o jas baigusiems asmenims išduodant dokumentą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką veiklą, įgytą kompetenciją.
2. Galimos veiklos:
2.1. Savanorystės programos ir mentorių parengimas, ir (arba) savanorių apmokymas;
2.2. Savanorystės skatinimo renginių ir/arba akcijų organizavimas;
2.3. Tarptautinių savanoriškos veiklos programų vykdymas;
2.4. Profesinis orientavimas;
2.5. Viešinimas ir gerosios patirties sklaida.

Galutinė projektinių idėjų dokumentacijos pateikimo data – 2012 m. rugpjūčio 1 d. 17 val.

Valstybės projektų dokumentacija turi būti pateikta šiuo adresu: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija A. Volano g. 2/7 LT-01516 Vilnius.

Daugiau informacijos gali suteikti Ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Europos Sąjungos paramos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Algminas Pakalniškis (tel.: (8 5) 219 35 61, el. paštas: algminas.pakalniskis@smm.lt).

 

Visa kvietimo informacija

 LR Švietimo ir mokslo ministerija. Informacija atnaujinta 2012-06-26

Susiję kvietimai