Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Policijos departamentui teikti paraišką pagal priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“

Paramos priemonė1
VP1-4.2-VRM-03-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-06-22         Galioja iki: 2013-04-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Policijos departamentui teikti paraišką pagal priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“

2012 m. birželio 22 d. Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“.

 

Paraiška „Dokumentų valdymo sistemos diegimas policijos įstaigose“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. balandžio 30 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 1V-71 bei valstybės projektų sąrašo Nr. 01 papildymu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 1V-446.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: Vidaus reikalų ministerija.
Informaciją teikia Rožytė Valiulienė, (8 5) 250 0208, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas rozyte.valiuliene@esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-06-22

Susiję kvietimai