Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas Elektroninės valdžios paslaugų savivaldybėse plėtrai

Paramos priemonė1
VP2-3.1-IVPK-08-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-08-09         Galioja iki: 2012-06-29        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas Elektroninės valdžios paslaugų savivaldybėse plėtrai

2012 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal sąrašą Nr. VP2-3.1-IVPK-08-V-01.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2012 m. birželio 29 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymus teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-08-V priemonės „Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse” projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK) direktoriaus 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. T-56, Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-3.1-IVPK-08-V „Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse“ valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-3.1-IVPK-08-V-01 patvirtintu IVPK direktoriaus 2012 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. T-105.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija - Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

Informaciją teikia projektų vadovas Viktor Jurkianec 
tel. (8 5) 251 4380
faksas (8 5) 251 4401 
el. paštas v.jurkianec@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-08-09

Susiję kvietimai