Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai teikti paraišką pagal priemonę „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“

Paramos priemonė1
VP1-3.1-ŠMM-06-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-07-17         Galioja iki: 2012-09-14        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai teikti paraišką pagal priemonę „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“

2012 m. liepos 16 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. rugsėjo 14 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas" VP1-3.1-ŠMM-06-V priemonės „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1089.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Gedrimas Čibisovas, tel. (8-5) 246 1393, el. paštas: gedrimas.cibisovas@esf.ltEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-07-17

Susiję kvietimai