Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose “

Paramos priemonė1
VP1-2.2-ŠMM-09-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-07-19         Galioja iki: 2012-10-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose “

2012 m. liepos 19 d. buvo išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams:

 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetui

Paraiška „Inovacijų vadyba ir technologijų perdavimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. rugsėjo 3 d.

Informaciją teikia: Jolita Petraitienė, tel. (8-5) 250 0669, el. paštas: jolita.petraitiene@esf.lt.

 

Klaipėdos universitetui

Paraiška „II pakopos studijų programos „Inovacijų vadyba ir technologijos“ rengimas ir įgyvendinimas (INOVADYBA)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. spalio 1 d.

Informaciją teikia: Inga Skupaitė-Breskuvienė, tel. (8-5) 250 0220, el. paštas: inga.skupaite@esf.lt.

 

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-09-V priemonės „Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-856 ir papildytu 2012 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1074

 

Paraiškos teikiamos adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR švietimo ir mokslo ministerijaEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-07-19

Susiję kvietimai