Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios ankstyvos onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo paslaugas, infrastruktūros atnaujinimui

Paramos priemonė1
VP3-2.1-SAM-04-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-07-27         Galioja iki: 2012-09-28        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios ankstyvos onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo paslaugas, infrastruktūros atnaujinimui

2012 m. liepos 27 d. Viešajai įstaigai Respublikinei Šiaulių ligoninei išsiųstas pasiūlymas Nr. VP3-2.1-SAM-04-V-01 teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2012 m. rugsėjo 28 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ Nr. VP3-2.1-SAM-04-V „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR sveikatos apsaugo ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1042, bei Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ Nr. VP3-2.1-SAM-04-V priemonės „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas” sąrašu Nr. VP3-2.1-SAM-04-V-01, papildytu LR sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-714.

Įgyvendinančioji institucija – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR sveikatos apsaugos ministerija.

Informaciją teikia VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinės paramos departamento sveikatos projektų skyriaus projektų vadovas Žilvinas Kačiuška 
tel. (8 5) 219 1573 
faksas (8 5) 251 4401 
el. paštas z.kaciuska@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-07-27

Susiję kvietimai