Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“

Paramos priemonė1
VP4-1.3-FM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-08-16         Galioja iki: 2012-09-03        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“

2012 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP4-1.3-FM-01-V-05.

Paraiška „ES struktūrinės paramos poveikis horizontalaus prioriteto „Lyčių lygybė ir nediskriminavimas“ įgyvendinimui“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir 2012 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo plane nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2012 m. rugsėjo 3 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S.Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi Projektų finansavimo sąlygų aprašu Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų prieduose numatytoms Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo priemonėms, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1K 254, bei 2012 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1K-414 ir pakeistu 2012 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-272.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR Finansų ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovė Agnė Galinauskė 
tel. (8 5) 274 8720 
faksas (8 5) 251 4401
el. paštas a.galinauske@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-08-16

Susiję kvietimai