Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Vilniaus kolegijai teikti paraišką pagal priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“

Paramos priemonė1
VP1-2.2-ŠMM-04-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-08-29         Galioja iki: 2012-10-14        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Vilniaus kolegijai teikti paraišką pagal priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“

2012 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus kolegijai buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto ryšių su socialiniais partneriais stiprinimas suteikiant lietuvių gestų kalbos mokytojams kvalifikaciją“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. spalio 14 d.

 

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-1003 ir papildytu 2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-1220.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR švietimo ir mokslo ministerija

 

Informaciją teikia: Alina Mikšėnaitė, tel. (8-5) 250 0229, el. paštas: alina.miksenaite@esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-08-29

Susiję kvietimai