Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas UAB „Nortal“ teikti paraišką pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“

Paramos priemonė1
VP1-1.1-SADM-11-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-09-12         Galioja iki: 2012-10-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas UAB „Nortal“ teikti paraišką pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“

2012 m. rugsėjo 12 d. UAB „Nortal“ išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES finansavimui gauti pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra (toliau - Agentūra), vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-11-V priemonės „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. A1-35, bei valstybės projektų sąrašu Nr. VP-1.1-SADM-11-V-09, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. A1-402.

 

Paraiška „Naujų programinės įrangos kūrimo centro darbuotojų apmokymas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Agentūrai iki 2012 m. spalio 15 d.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

Informaciją teikia Jūratė Janušauskė, tel. (8 5) 241 3162, el. paštas jurate.janusauske@esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-09-12

Susiję kvietimai