Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01

Paramos priemonė1
VP2-5.1-SM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-09-20         Galioja iki: 2012-11-20        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01

2012 m. rugsėjo 18 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti AB „Lietuvos geležinkeliai“ projektui „Intermodalinio terminalo Kauno viešajame logistikos centre statyba“.

 

Paraiška pagal projektų finansavimo apraše ir valstybės projektų sąraše Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01 nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2012 m. lapkričio 20 d. 12 val. 

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 3-323 „Dėl VP2-5.1-SM-02-V priemonės „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 105-4036; 2011, Nr. 72-3484) patvirtintu finansinių sąlygų aprašu

 

bei

Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto priemonės Nr. VP2-5.1-SM-02-V valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-391 redakcija).

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR Susisiekimo ministerija.

 

Papildomą informaciją galima gauti klausimus pateikus raštu ir žodžiu Transporto investicijų direkcijai aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 5849, (8 5) 266 5855, el. paštu vilma.gelzinyte@tid.lt, danute.cepiene@tid.lt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2012-09-20

Susiję kvietimai