Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Nr. VP2-4.3-SM-01-V-01 teikti paraišką kelių tinklo tobulinimui gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai

Paramos priemonė1
VP2-4.3-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-10-12         Galioja iki: 2012-10-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Nr. VP2-4.3-SM-01-V-01 teikti paraišką kelių tinklo tobulinimui gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai

2012 m. spalio 11 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti AB „Lietuvos geležinkeliai“ projektui „Eismo saugumo užtikrinimo programa (ekstremalių ir krizinių situacijų geležinkelyje valdymo sistemos atnaujinimas)“.

 Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir  valstybės projektų sąraše Nr. VP2-4.3-SM-01-V-01 nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2012 m. spalio 31 d. 12 val. 

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi VP2-4.3-SM-01-V priemonės „Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3-137 „Dėl VP2-4.3-SM-01-V priemonės „Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 52-1932; 2012, Nr. 23-1087)

 

bei

valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-4.3-SM-01-V-01, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 3-224 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės VP2-4.3-SM-01-V „Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“ valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ (2012 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 3-659 redakcija).

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR Susisiekimo ministerija.

 

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu, ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 5854, (8 5) 266 5799, (8 5) 266 5840, faksu (8 5) 266 5831, el. paštu, audrius.tamolis@tid.lt, tomas.marcinkevičius@tid.lt ir andrius.navickas@tid.lt.

 

 

 

 

 

 

 

 LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2012-10-12

Susiję kvietimai