Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“

Paramos priemonė1
VP1-2.2-ŠMM-04-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-10-17         Galioja iki: 2013-01-08        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“

2012 m. spalio 17 d. Vilniaus universitetui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Neformaliojo švietimo programos, skirtos vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) kvalifikacijos tobulinimui farmacijos srityje, parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus universitete“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. sausio 8 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-1003 ir papildytu 2012 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-1435

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR švietimo ir mokslo ministerija

 

Informaciją teikia: Loreta Budiukienė, tel. (8-5) 241 3172, el. paštas: loreta.budiukiene@esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-10-17

Susiję kvietimai