Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas VP2-5.2-SM-01-V-01 teikti paraišką krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtrai Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste

Paramos priemonė1
VP2-5.2-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-10-15         Galioja iki: 2012-10-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas VP2-5.2-SM-01-V-01 teikti paraišką krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtrai Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste

 

2012 m. spalio 12 dieną išsiųstas kvietimas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti AB „Lietuvos geležinkeliai“ projektui „Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra, II etapas – Pauosčio kelynas. Papildomas įvažiavimas iš Pauosčio kelyno į Anglinės kelyną“.

 

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir valstybės projektų sąraše Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01 nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2012 m. spalio 31 d. 12 val. 

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

 

Pasiūlymą išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi

Lietuvos Respubliko susisiekimo ministro 2008 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-317 (Žin., 2008, 102-3929; 2010, Nr. 12-576) patvirtintu VP2-5.2-SM-01-V priemonės „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ projektų finansavimo sąlygų aprašu

bei

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-210 (2012 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 3-661 redakcija), patvirtintu Lietuvos 2007–2013  m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės VP2-5.2-SM-01-V „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01.

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR Susisiekimo ministerija. 

 

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu, ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 5840, (8 5) 266 5853, (8 5) 266 5799, faksu (8 5) 266 5831, el. paštu marija.jaskeleviciene@tid.lt, rolandas.kairiukstis@tid.lt ir andrius.navickas@tid.lt.

 

 LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2012-10-15

Susiję kvietimai