Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01 teikti parašką Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimui ir plėtrai

Paramos priemonė1
VP2-5.1-SM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-10-29         Galioja iki: 2012-12-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01 teikti parašką Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimui ir plėtrai

2012 m. spalio 29 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti AB „Lietuvos geležinkeliai“ projektui „IX koridoriaus elektrifikavimas. I etapas“.

 

Paraiška pagal projektų finansavimo apraše ir LR susisiekimo ministro patvirtantame projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2012 m. gruodžio 31 d. 12 val. 

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 6, LT-01110 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi LR susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 3-323 (Žin., 2008, 105-4036; 2009, Nr. 54-2148; 2011, Nr. 72-3484) patvirtintu VP2-5.1-SM-02-V priemonės „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas vešiesiems logistikos centrams steigti“ projektų finansavimo sąlygų aprašu

bei

 LR susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 (2012 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 3-660 redakcija),  patvirtintu Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės VP2-5.1-SM-02-V „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01.

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija. Tarpinė institucija – LR Susisiekimo ministerija.

 

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 5840, (8 5) 266 5799, (8 5) 266 5853, faksu (8 5) 266 5831, el. paštu rolandas.kairiukstis@tid.lt, marija.buskeviciute@tid.lt ir andrius.navickas@tid.lt.

 

 

  

 LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2012-10-29

Susiję kvietimai