Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Nr. VP2-5.3-SM-01-V-01 teikti paraišką tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimui, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimui

Paramos priemonė1
VP2-5.3-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-11-02         Galioja iki: 2012-12-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Nr. VP2-5.3-SM-01-V-01 teikti paraišką tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimui, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimui

 

2012 m. spalio 31 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti VĮ Tarptautinis Palangos oro uosto projektui „Tarptautinio Palangos oro uosto šiaurinis orlaivių riedėjimo takas su peronu – statybos darbai, I etapas“.

 

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir LR susisiekimo ministro patvirtintame projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2012 m. gruodžio 31 d. 12 val. 

 

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

 

 

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi 

VP2-5.3-SM-01-V priemonės „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-318 „Dėl VP2-5.3-SM-01-V priemonės „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 102-3930; 2010, Nr. 138-7071)


bei
valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-5.3-SM-01-V-01, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3-383 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės VP2-5.3-SM-01-V „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3-607 redakcija).

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

 

 

Papildomą informaciją galima gauti klausimus pateikus raštu ir žodžiu Transporto investicijų direkcijai aukščiau nurodytu adresu bei telefonais (8 5) 266 5855, (8 5) 266 5832, el. paštu danute.cepiene@tid.lt, vaida.zilinskaite@tid.lt.

 LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2012-11-02

Susiję kvietimai