Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimui ir plėtrai

Paramos priemonė1
VP3-2.2-ŠMM-07-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-10-16         Galioja iki: 2012-10-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimui ir plėtrai

Pasiūlymas teikti paraišką ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimui ir plėtrai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-1406 pakeistas 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-07-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra“ sąrašas Nr. 1 dėl Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekto „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“ paraiškos pateikimo VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA) termino.

Šios paraiškos pateikimo terminas yra iki 2012 m. spalio 31 d.

Įgyvendinančioji institucija – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – Švietimo ir mokslo ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovas Saulius Burbulis 
tel. (8 5) 274 8726|
faksas (8 5) 251 44 01 
el. paštas s.burbulis@cpva.lt  

 Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-10-16

Susiję kvietimai