Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“

Paramos priemonė1
VP1-4.1-VRM-04-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2012-11-07         Galioja iki: 2012-12-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“

2012 m.  lapkričio 7 d. išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.

 

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos paraiška „Radviliškio rajono savivaldybės darbuotojų gebėjimų tobulinimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Šiaulių regiono projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. gruodžio 21 d.

Informaciją teikia Ala Nanevič, (8 5) 250 0248, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas ala.nanevic@esf.lt.

 

Joniškio rajono savivaldybės administracijai paraiška „Administracinių gebėjimų didinimas Joniškio rajono savivaldybėje (III etapas)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Šiaulių regiono projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. gruodžio 31 d.

Informaciją teikia Dovilė Juodelytė, (8 5) 250 0668, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas dovile.juodelyte@esf.lt.

 

Paraiškos teikiamos adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1V-58 bei Šiaulių regiono projektų sąrašu Nr. 61, patikslintu Šiaulių regiono plėtros tarybos 2012 m. spalio 30 d. sprendimu Nr.51/5S-64.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: Vidaus reikalų ministerija.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-11-07

Susiję kvietimai