Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas vandens telkinių būklės gerinimui

Paramos priemonė1
VP3-1.4-AM-04-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2012-11-12         Galioja iki: 2012-11-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas vandens telkinių būklės gerinimui

2012 m. lapkričio 7 d.  Raseinių rajono savivaldybės administracijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti (priemonė „Vandens telkinių būklės gerinimas“). Kvietimo Nr. VP3-1.4-AM-04-R-21.

Paraiškos pagal priemonės VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Kauno regiono projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateiktos LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai iki: 

2012 m. lapkričio 30 d.

Raseinių rajono  savivaldybės administracija, projektai:

„Raseinių miesto I ir II tvenkinių išvalymas“ ir „Viduklės miestelio tvenkinių išvalymas“

Paraiškos priimamos LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūroje, adresu Labdarių g.3, LT-01120 Vilnius.

Pasiūlymą teikti paraiškas LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra išsiuntė, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-611 (Žin. 2008, Nr.136-5349, su pakeitimais) bei Kauno regiono projektų sąrašu 2007-2010 metų laikotarpiui Nr. VP3-1.4-AM-04-R-21, pakeistu Kauno regiono plėtros tarybos 2012 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 51/2S-147. 

Tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Įgyvendinančioji institucija – LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

 

Informaciją teikia Struktūrinių projektų skyriaus vedėjas S. Vasiliauskas tel. (8 5) 272 2671, faks. (8 5) 272 2563, el. paštas saulius.vasiliauskas@apva.lt ir Struktūrinių projektų skyriaus projektų vadovė J. Indrašiūtė, tel. (8 5) 248 71 27, el. p. juste.indrasiute@apva.lt.Aplinkos projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-11-12

Susiję kvietimai