Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos tarptautinio konkurencingumo plėtojimui reikalingai infrastruktūrai kurti

Paramos priemonė1
VP3-2.2-ŠMM-18-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-10-01         Galioja iki: 2013-01-10        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos tarptautinio konkurencingumo plėtojimui reikalingai infrastruktūrai kurti

Pasiūlymas teikti paraišką Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos tarptautinio konkurencingumo plėtojimui reikalingai infrastruktūrai kurti

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1395 papildytas 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-18-V priemonės „Universitetų infrastruktūros plėtra“ sąrašas Nr. 2 dėl Vytauto Didžiojo universiteto projekto „VDU Muzikos akademijos tarptautinio konkurencingumo plėtojimui reikalingos infrastruktūros kūrimas“ paraiškos pateikimo VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA).

Šios paraiškos pateikimo terminas yra iki 2013 m. sausio 10 d.

Įgyvendinančioji institucija – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovas Saulius Burbulis
tel. (8 5) 274 8726 
faksas (8 5) 251 44 01 
el. paštas s.burbulis@cpva.lt  

 Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-10-01

Susiję kvietimai