Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“

Paramos priemonė1
VP1-2.3-ŠMM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-08-04         Galioja iki: 2011-09-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“

2011 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2011 m. rugsėjo 30 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva­

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-02-V priemonės „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21d. įsakymu Nr. V-1380.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR švietimo ir mokslo ministerija

 

Informaciją teikia: Irina Grigonienė, tel. (8-5) 261 1641, el. paštas: irina.grigoniene@esf.lt.

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-08-04

Susiję kvietimai