Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“

Paramos priemonė1
VP1-2.3-ŠMM-04-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-05-02         Galioja iki: 2011-06-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“

2011 m. gegužės 2 d. buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams:

 

Vilniaus universitetas

2011 m. gegužės 2 d. Vilniaus universitetui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Pripažįstamos kvalifikacijos neturinčių psichologų tikslinis perkvalifikavimas pagal Vilniaus universiteto bakalauro ir magistro psichologijos studijų programas - VUPSIS“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2011 m. birželio 30 d.

Informaciją teikia: Vilma Bugailienė, tel. (8-5) 264 6231, el. paštas: vilma.bugailiene@esf.lt

 

Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetas

2011 m. gegužės 2 d. Všį Klaipėdos universitetui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Psichologinės pagalbos efektyvumo didinimas vykdant tikslines perkvalifikavimo studijas Klaipėdos universitete (PPED)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2011 m. birželio 30 d.

Informaciją teikia: Rūta Turauskaitė, tel. (8-5) 2500 229, el. paštas: ruta.turauskaite@esf.lt

 

Paraiškos teikiamos adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

 

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-04-V priemonės „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-678.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR švietimo ir mokslo ministerijaEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-05-02

Susiję kvietimai