Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“

Paramos priemonė1
VP1-2.2-ŠMM-10-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-12-18         Galioja iki: 2013-02-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“

2012 m. gruodžio 18 d. buvo išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams:

 

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija

2012 m. gruodžio 18 d. Lietuvos verslo darbdavių konfederacijai buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. vasario 1 d.

Informaciją teikia: Roma Stanislovaitienė, tel. (8-5) 231 4521, el. paštas: roma.stanislovaitiene@esf.lt.

 

Socialinės integracijos centras

2012 m. gruodžio 18 d. Socialinės integracijos centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Jaunimo karjeros iniciatyvų integralus vystymas(is). Atrask savyje save“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. vasario 1 d.

Informaciją teikia: Rūta Mackevičiūtė, tel. (8-5) 250 0209, el. paštas: ruta.mackeviciute@esf.lt.

 

Viešoji įstaiga „Raidos kryptys“

2012 m. gruodžio 18 d. Viešajai įstaigai „Raidos kryptys“ buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Savanoriai žmogaus saugumui“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. vasario 1 d.

Informaciją teikia: Gintarė Sungailaitė, tel. (8-5) 250 0678, el. paštas: gintare.sungailaite@esf.lt.

 

Viešoji įstaiga „Užsienio kalbų mokymo centras“

2012 m. gruodžio 18 d. Viešajai įstaigai „Užsienio kalbų mokymo centras“ buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra per savanoriškos veiklos stiprinimą bibliotekose - „Bibliotekos jaunimui“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. vasario 1 d.

Informaciją teikia: Valda Lapinskaitė, tel. (8-5) 250 0661, el. paštas: valda.lapinskaite@esf.lt.

 

Paraiškos teikiamos adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva­

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonės „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1684

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR švietimo ir mokslo ministerijaEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-12-18

Susiję kvietimai