Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką sąlygų regioninei laivybai gerinimui ir keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimui

Paramos priemonė1
VP2-4.5-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-12-27         Galioja iki: 2013-02-28        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką sąlygų regioninei laivybai gerinimui ir keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimui

 

2012 m. gruodžio 20 d. buvo išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti Valstybinės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija projektui „Techninės dokumentacijos parengimas Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros statybos ir akvatorijos gilinimui“. 

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir valstybės projektų sąraše Nr. VP2-4.5-SM-01-V-01 nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2013 m. vasario 28 d. 12 val.

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

 

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3-330 „Dėl VP2-4.5-SM-01-V priemonės „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtintu projektų finansavimo sąlygų aprašu 

bei

2009 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-332 „Dėl Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės VP2-4.5-SM-01-V priemonės „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“ patvirtintu valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-4.5-SM-01-V-01 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-389 redakcija).

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija.

 

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 5855, (8 5) 266 5849, el. paštu danute.cepiene@tid.lt, vilija.petrauskaite@tid.lt .

 

 LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2012-12-27

Susiję kvietimai