Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“

Paramos priemonė1
VP1-2.2-ŠMM-04-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-01-02         Galioja iki: 2013-03-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“

2013 m. sausio 2 d. Viešajai įstaigai Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. kovo 1 d.

 

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-1735.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR švietimo ir mokslo ministerija

 

Informaciją teikia: Jūratė Kuodytė, tel. (8-5) 264 6231, el. paštas: jurate.kuodyte@esf.lt.

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-01-02

Susiję kvietimai