Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymui

Paramos priemonė1
VP3-1.2-VRM-01-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-01-04         Galioja iki: 2013-02-28        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymui

2013 m. sausio 4 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.
Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir regionų projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2013 m. vasario 28 d. (projektas „Gyvenamosios aplinkos ir bendruomeninės infrastruktūros gerinimas bei viešojo pastato modernizavimas Kužių miestelyje“).

Paraiška priimama VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR Vidaus reikalų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr.1V-446, bei patikslintu Šiaulių regiono projektų sąrašu 2007-2013 m laikotarpiui Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-61, patvirtintu Šiaulių regiono plėtros tarybos 2012 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 51/5S-73.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – Vidaus reikalų ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovė Gytė Čeplinskaitė, 
tel. (8 5) 219 15 83, 
faksas (8 5) 251 4401, 
el. paštas g.ceplinskaite@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-01-04

Susiję kvietimai