Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“

Paramos priemonė1
VP1-1.1-SADM-13-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-12-03         Galioja iki: 2012-12-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“

Europos socialinio fondo agentūra (toliau - Agentūra) 2012 m. gruodžio 3 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką projektui „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ finansavimui gauti pagal priemonę „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ (sąrašo Nr. VP1-1.1-SADM-13-V-01). Pasiūlymas išsiųstas vadovaujantis 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-13-V priemonės „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ (toliau - priemonė) projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau - Aprašas), patvirtintu Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. A1-431, bei valstybės projektų sąrašu Nr. VP1-1.1-SADM-13-V-01, patvirtintu Socialinės apsaugos ir darbo  ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. A1-540.

 

Priemonės tikslas – didinti socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetenciją, tobulinti žinias ir gebėjimus.

 

Priemonės remiamos veiklos:

  • socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, praktinių gebėjimų stiprinimas, supervizija (kvalifikacijos kėlimo mokymai, suteikiantys specializuotų profesinių žinių ir įgūdžių, bendrųjų įgūdžių);
  • tyrimai/studijos, nustatantys socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikį ir (ar) įvertinantys kvalifikacijos kėlimo mokymų efektyvumą, poveikį praktiniame darbe (tyrimo/studijos rezultatai naudojami vykdant 11.1 punkte numatytas veiklas);
  • informacinės sistemos (registracijos žurnalo), kurioje bus kaupiami duomenys apie socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikaciją, atestaciją, sukūrimas.

 

Paraiška pagal Apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateiktos Agentūrai iki 2012 m. gruodžio 31 d. 14.00 val. Paraiškos teikiamos adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Informaciją teikia Vigiliga Brinkutė, tel. (8 5) 250 0236, el. paštas vigiliga.brinkute@esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-12-03

Susiję kvietimai