Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką turizmo projektui įgyvendinti

Paramos priemonė1
VP3-1.3-ŪM-04-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-12-11         Galioja iki: 2013-04-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką turizmo projektui įgyvendinti

Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 4-1206 (Žin., 2012, Nr.145-7482) patikslino Valstybės planuojamų turizmo projektų, siūlomų finansuoti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.3-ŪM-04-V priemonę „Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas“, sąrašą Nr. 10 pakeisdamas VšĮ Lietuvos konferencijų centro projekto „Lietuvos konferencijų turizmo skatinimas“ paraiškos pateikimo  terminą.

Šios paraiškos pateikimo terminas – 2013 m. balandžio 1 d.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

 

Komunikacijos skyrius:

komunikacija@lvpa.lt

(85) 268 7411Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2012-12-11

Susiję kvietimai