Paskelbtas kvietimas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.2-SADM-04-V „Parama pirmajam darbui“

Paramos priemonė1
VP1-1.2-SADM-04-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-01-22         Galioja iki: 2013-01-22        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.2-SADM-04-V „Parama pirmajam darbui“

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.2-SADM-04-V „Parama pirmajam darbui“ (toliau – Priemonė).

Priemonės tikslas: didinti jaunimo užimtumą, sudarant papildomas finansines paskatas darbdaviams jaunimui įdarbinti.

Priemonė remiama veikla: pirmą kartą įsidarbinusių, dar nedirbusių pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikoje asmenų nuo 16 iki 29 metų darbo užmokesčio dalies kompensavimas, ne ilgesnį kaip kompensacijos laikotarpį, kurio pabaiga negali būti vėlesnė kaip 2015 m. rugsėjo 30 d. Įgyvendinant šią priemonę projektams planuojama skirti 32 mln. litų Europos socialinio fondo lėšų.

Galimi pareiškėjai pagal Priemonę:

  • privatieji ar viešieji juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas),
  • užsienio įmonių filialai ir atstovybės Lietuvoje,
  • fiziniai asmenys, įdarbinę darbuotoją.

 

Paraiškas INVEGA galima teikti nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Paraiškos teikiamos tęstiniu paraiškų teikimo būdu. Galutinė paraiškų dėl darbo užmokesčio dalies kompensavimo pateikimo data yra 2015 m. rugsėjo 30 d. Paraiškų priėmimas stabdomas anksčiau nurodytos datos, jei nepakanka Priemonei įgyvendinti skirtų lėšų apie tai paskelbiant bent viename Lietuvos dienraštyje bei svetainėse www.socmin.lt, www.invega.lt ir www.esparama.lt. Kvietimo sustabdymas įsigalioja kitą dieną nuo paskelbimo dienos.

 

Paraiškos teikiamos adresu:

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“,

Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius

Paraiškos su joms priklausančiais dokumentais INVEGA turi būti teikiamos vienu iš šių būdų:

atsiųstos registruotu paštu;

įteiktos asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens;

pristatytos pašto kurjerio.

Kitais būdais išsiųstos, kitais adresais įteiktos arba vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (Priemonės įgyvendinimo aprašas, paraiškos forma ir kiti dokumentai) skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.invega.lt, www.esparama.lt

 

Kontaktiniai asmenys: Viktorija Jonušaitė, Agnė Mačiulienė

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 210 0601; 210 7510

El. p.: viktorija.jonusaite@invega.lt, agne.maciuliene@invega.lt

 



LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Informacija atnaujinta 2013-01-22

Susiję kvietimai