Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“

Paramos priemonė1
VP1-5.2-FM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-01-25         Galioja iki: 2013-02-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“

2013 m. sausio 25 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP1-5.2-FM-02-V-05.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo plane nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2013 m. vasario 15 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S.Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi Projektų finansavimo sąlygų aprašu Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų prieduose numatytoms Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo priemonėms, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1K‑254, bei 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 1K-022.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR Finansų ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovė Rūta Stankutė, 
tel. (8 5) 255 3382, 
faks. (8 5) 251 4401, 
el. p. r.stankute@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-01-25

Susiję kvietimai