Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“

Paramos priemonė1
VP4-1.3-FM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-01-25         Galioja iki: 2013-03-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“

2013 m. sausio 25 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP4-1.3-FM-01-V-06.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo plane nustatytus reikalavimus turi būti pateiktos VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2013 m. kovo 1 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S.Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi Projektų finansavimo sąlygų aprašu Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų prieduose numatytoms Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo priemonėms, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1K‑254, bei 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 1K-022.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR Finansų ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovė Rūta Stankutė, 
tel. (8 5) 255 3382, 
faks. (8 5) 251 4401, 
el. p. r.stankute@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-01-25

Susiję kvietimai