Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“

Paramos priemonė1
VP1-4.1-VRM-04-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-02-05         Galioja iki: 2013-03-29        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“

2013 m. vasario 4 d. Palangos miesto savivaldybės administracijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.

 

Paraiška „Palangos miesto savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės tarybos narių mokymai“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Klaipėdos regiono projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. kovo 29 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymu Nr.1V-58 bei Klaipėdos regiono projektų sąrašu Nr. 32, atnaujintu Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2013 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 51/3S-2.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

 

Tarpinė institucija: Vidaus reikalų ministerija.


Informaciją teikia Jūratė Ivanovskienė, tel. (8 5) 250 0224, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas jurate.ivanovskiene@esf.lt.

 

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-02-05

Susiję kvietimai