Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką turizmo projektui įgyvendinti

Paramos priemonė1
VP3-1.3-ŪM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-01-29         Galioja iki: 2013-03-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką turizmo projektui įgyvendinti

Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2013 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 4-75 (Žin., 2013, Nr. 12-580) patikslino Viešosios turizmo infrastruktūros valstybės planuojamų projektų, siūlomų finansuoti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.3-ŪM-02-V priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“, sąrašą Nr. 04 pakeisdama Vytauto Didžiojo karo muziejaus projekto „Vytauto Didžiojo karo muziejaus statinių komplekso pritaikymas turizmo reikmėms (I etapas)“ paraiškos pateikimo terminą į 2013 m. kovo 1 d.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

Komunikacijos skyrius:

komunikacija@lvpa.lt

(85) 268 7411Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2013-01-29

Susiję kvietimai