Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimui

Paramos priemonė1
VP3-1.4-AM-07-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-02-15         Galioja iki: 2013-02-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimui

Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.4-AM-07-V „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“.

Paraiškos turi būti pateiktos LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai iki:

2013 m. vasario 15 d.

Aplinkos apsaugos agentūra, projektas:

„Aplinkos monitoringo ir valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės stiprinimas“.

Tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Įgyvendinančioji institucija – LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės VP3-1.4-AM-07-V „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu 2008 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-510 (Žin. 2008, Nr. 148-5944; 2010, Nr. 7-325, 79-4124; 2011, Nr. 59-2831, 128-6091; 2012, Nr. 85-4465; 2013, Nr. 12-576) bei priemonės Nr. VP3-1.4-AM-07-V „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ valstybės projektų sąrašu 01, patvirtintu LR aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-580 (Žin. 2008, Nr. 136-5348; 2009, Nr. 43-1688; 2010 Nr. 18-385; 2011, Nr.59-2830; 2012, Nr. 85-5564; 2013, Nr. 15-760), Aplinkos apsaugos agentūrą kviečia teikti paraišką.

Informaciją apie paraiškos rengimui keliamus reikalavimus, veiksmų programų priedo atitinkamo prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašymą, Projektų finansavimo sąlygų aprašą, paraiškos formą ir paraiškos pildymo instrukciją bei projekto finansavimo ir administravimo sutarties formą galite rasti mūsų interneto svetainėje  www.apva.lt arba svetainėje www.esparama.lt.  

Paraišką teikti adresu:

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Labdarių g. 3

LT-01120 Vilnius.

Informaciją teikia Aplinkos projektų valdymo agentūros Struktūrinių projektų skyriaus vyriausioji specialistė Lina Nemuraitė tel. (85) 205 5968, el. paštas lina.nemuraite@apva.lt

 Aplinkos projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-02-15

Susiję kvietimai