Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Nr. VP2-5.3-SM-01-V-01 teikti paraišką tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimui, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimui

Paramos priemonė1
VP2-5.3-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-02-21         Galioja iki: 2013-04-22        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Nr. VP2-5.3-SM-01-V-01 teikti paraišką tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimui, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimui

 

2013 m. vasario 21 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto projektui „Tarptautinio Vilniaus oro uosto tvoros rekonstrukcija“.

 

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir valstybės projektų sąraše Nr. VP2-5.3-SM-01-V-01 nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2013 m. balandžio 22 d. 12 val. 

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-318 (Žin., 2008, Nr. 102-3930; 2009, Nr. 72-2937; 2010, Nr. 138-7071) patvirtintu VP2-5.3-SM-01-V priemonės „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu

bei

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3-383 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3-607 redakcija) patvirtintu Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės VP2-5.3-SM-01-V „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-5.3-SM-01-V-01.

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR Susisiekimo ministerija.

 Papildomą informaciją galima gauti klausimus pateikus raštu ir žodžiu Transporto investicijų direkcijai aukščiau nurodytu adresu bei telefonais (8 5) 266 5855, (8 5) 266 5832, el. paštu danute.cepiene@tid.lt, vaida.zilinskaite@tid.lt.

 LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2013-02-21

Susiję kvietimai